Prądy diadynamiczne

Powstałe w wyniku prostowania prądu sinusoidalnie zmiennego o częstotliwości 50 i 100 Hz.

Są to prądy złożone z impulsów o kształcie sinusoidy. Czas trwania impulsu jest równy czasowi przerwy.

Działanie biologiczne prądów diadynamicznych polega na: 

– działaniu przeciwbólowym

– działanie przekrwienne i odżywcze

– działanie przeciwzapalne

– zmniejszenie napięcia mięśniowego