Prądy Kotz’a

Są prądami średniej częstotliowści, modulowanymi w małą częstotliwość. Prądy Kotz’a służą do stymulacji mięśni w zaniku prostym, a także do stymulacji mięśni u sportowców w celu zwiększenia siły i masy mięśni.