Rehabilitacja domowa

Centrum Rehabilitacji i Masażu Bio Live oferuję Państwu rehabilitację w domu. Oferta ta jest w szczególności skierowana do osób, które mają utrudniony dojazd lub nie posiadają własnego środka transportu, również do tych, których wiek lub choroba w znaczny sposób uniemożliwia dotarcie do gabientu. Ćwiczenia w domu będą zalecane również osobom, które w wyniku choroby, urazu muszą na nowo nauczyć się czynności dnia codziennego. Dodatkowo znajome otoczenie nie będzie wywoływało dezorientacji oraz niepotrzebnie z tym związanego stresu.