Rehabilitacja dzieci

rehabilitacja-dzieciWady postawy u dzieci stały się problemem powrzechnym, pojawiają się one już u coraz młodszych dzieci. Jest to związane ze zmniejszeniem aktywności fizycznej, zamienianej bardzo często na długotrwałą pozycje siedzącą. W wyniku takich zmian w organizmie dziecka dochodzi do szeregu nieprawidłowości w strukturach kostno- stawowo- więzadłowych. Wady postawy są to odchylenia od ogólnie przyjętych cech postawy prawidłowej, właściwej dla płci, wieku i typu budowy. Bardzo częstą przyczyną powstawania deformacji jest nieprawidłowe napięcie mięśniowe pwodujące osłabienie, trudności i brak kontroli nad utrzymaniem prawidłowej postawy w codziennych czynnościach. W celu zapobiegania powstawania deformacji i korekcji już powstałych nieprawdiłowości zapraszamy państwa z dziećmi na ćwiczenia korekcyjne organizowane w naszym centrum. Udzielamy porad, wyrabiamy prawidłowe nawyki. Uczymy naszych pacjentów utrzymania prawidłowidłowej postawy w domu, szkole i podczas codziennej aktywności. Rehabilitacja wad postawy ukierunkowana jest na poprawę sylwetki poprzez dobranie odpowiednich ćwiczeń na poszczególne partie ciała. Wzmacniamy mięśnie osłabione przy równoczesnym rozciąganiu przykurczonych odbudowując w ten sposub równowagę w narządzie ruchu.

 

Działania terapeutyczne kierowane są do dzieci z zaburzeniami w obrębie:

  • Kręgosłupa (skoliozy, plecy okrągłe, wklęsłe, plecy okrągło- wklęsłe, plecy płaskie)
  • Klatki piersiowej (klatka szewska, kurza)
  • Kończyn dolnych ( kolana szpotawe i koślawe Stóp (stopa płaska, koślawa, płasko- koślawa)