Tonoliza

Jest metodą elektrostymulacji której główną funkcją jest przywrócenie fizjologicznej równowagi pobudzenia włókien mięśniowych.

Stosuje się ją przy dysfunkcjach Centralnego Układu Nerwowego, gdzie dochodzi do porażenia spastycznego mięśni. Naprzemienna praca mięśni zginaczy i prostowników wymuszona przepływem prądu prowadzi w efekcie do odtwarzania mechanizmu odruchowego i przywracania równowagi fizjologicznej porażonych mięśni.

Wskazania do elektrostymulacji:

– stany po urazach i udarach mózgowych

– kręcz karku pochodzenia czynnościowego

– stany po urazie rdzenia kręgowego

– mózgowe porażenie dziecięce

– stwardnienie rozsiane